İMAR BARIŞI NEDİR?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle imar sorunlarının çözülmesidir.  İmar barışında hedef, devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.

İMAR BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK? MÜRACAATLAR İÇİN SON TARİH NEDİR?

Faydalanmak isteyen kişilerin kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir.

Başvurular  31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.

BU SÜREÇTEKİ YOL HARİTASI NASIL OLMALI?

  • İmar Barışı Uygunluk Tespiti
  • Teknik Çalışmaların Yapılması –İlk Ölçüm Ve Tespitin Yapılması
  • E-Devlet Üzerinden Başvurunun Yapılması
  • Yapı Kayıt Belgesinin Alınması
  • Mevcut Yapının Rölevesinin Alınması
  • Mimari Projelendirme Ve Onayı
  • Zemin Tespit Tutanağının Hazırlanması
  • Kat Mülkiyeti Sürecine Geçiş

Daha detaylı bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.