TEKLİF VEYA SORULARINIZ İÇİN   BİZE YAZIN »

Gayrimenkul Değerleme Süreci Nasıl Çalışır?

idare_hukukunda_kazanilmiş_hak_kavrami

Giderek büyüyen ve gelişen emlak sektöründe gayrimenkul değerleme süreci büyük önem kazanmıştır. Bu süreçte, kredi sağlayan kurumların ve kurumsal olan yatırımcıların gayrimenkul sektörüne yatırım yapma kararlarına kaliteli bir şekilde desteklenmesi önemlidir. Bu maç doğrultusunda hazırlanan raporların iyi bir yönetim aşamasından geçmesi gerekmektedir. Gayrimenkul değerleme, bir gayrimenkul için vazgeçilmez bir süreçtir. Bu süreç gayrimenkul için gerekli bilgilerin sağlanması ile başlar. Talebin alınması işleminden sonra ilgili talep bir uzmana yönlendirilir. Uzman taşınmaza ait bütün yasal araştırmaları yapar. Araştırmaların sonrasında taşınmaz yerinde incelenir ve taşınmaz ile ilgili tüm veriler toplanır. Ulusal değerleme standartlarına bağlı kalarak rapor tanzim edilir. Tanzim edilen rapor değerleme uzmanı tarafından ayrıntılı bir şekilde kontrol edilir ve rapor gerekli yere teslim edilir. Bunların dışında yapılan taleplerin takip edilmesi ve ilgili kişilere bilgilendirmelerin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gayrimenkul değerleme yapılırken belirlenmiş olan etik kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. Bu kurallar; objektiflik, yetkinlik, gizlilik, dürüstlük şeklindedir. Bunlara bağlı kalınarak gayrimenkul değerlemesi yapılmalıdır. Gayrimenkul projesi ya da var olan bir gayrimenkulün gelecekteki değerinin etik kuralları dahilinde kalınarak ve elde olan veriler ile birlikte gayrimenkul değerleme süreci yapılır. Bu süreçte izlenecek olan aşamalar taşınmaza göre değişik gösterebilir fakat genel olarak aynı gibidir. Öncelikle taşınmazın tapu sicil müdürlüğü kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemeler doğrultusunda arsa üzerinde yapı olması, arsa üzerinde yapı olmaması durumları incelenir. Sonra taşınmazın belediye kayıtları detaylıca incelenir. Yine aynı şekilde arsa üzerinde yapı olması ya da olmaması durumlarına bakılır. Bütün bu incelemelerin sonucunda gayrimenkul değerleme yöntemi belirlenir. Uluslararası değerleme standartlarına uygun bir şekilde 3 yöntem ile değerleme yöntemi belirlenebilir. Emsal karşılaştırması yaklaşımı ile birlikte, ikame mülklerinin satışı ve piyasa verileri dikkate alınarak bir rapor oluşturulur. Gelir kapitalizasyonu yaklaşımı, değerlemesi yapılan taşınmaza ait olan gelir ve gider verilerini önemli görür. Bu veriler ışığında gerekli tahminler yapılır ve rapor oluşturulur. Maliyet yaklaşımında ise, taşınmazın günümüzde olan ekonomik koşullar içerisinde yeniden yapılma maliyeti gayrimenkul için sınır kabul edilir. Bu yöntemde gayrimenkulün yeniden inşa edilmesi durumundan taşınmazın inşa edilirken yapılan maliyetten fazla olmaması gerektiği kabul edilmektedir. Gayrimenkul değerleme sürecinin son kısmı ise raporlama kısmıdır. Raporlama kısmında gerekli olan her şey rapora yazılmalıdır. Raporun içerdiği bilgilere ve raporun biçimine dikkat edilmelidir. Rapor bilgileri kapsamında içindekiler, gerekli tarihler, rapor türü gibi bilgiler belirtilmelidir. Rapor içinde değerleme sürecine ait bilgiler raporun içinde olmalıdır ve müşteriyi tanıtan bilgiler raporda bulunmalıdır. Gayrimenkulun yani taşınmazın bilgileri de raporda yer almalıdır. Bunların dışında gayrimenkul ile ilgili analizler, analizlerin değerlendirilmesi ve sonuç kısmı raporun içerisinde bulunmalıdır. Gayrimenkul değerleme süreci bu şekilde tamamlanır ve taşınmaza ait değerleme raporu ayrıntılı bir şekilde ortaya konur.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2015 EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. – Tüm Hakları Saklıdır! Tasarım ve Uygulama: Entegre İşler